ТРЕНИНЗИ У ЗАТВОРЕНИМ ГРУПАМА

Тренинг траје сат времена  и у овим групама може да тренира од  два до пет вежбача.  Тренинг термини се договарају са вежбачима, а најчешће се радним данима ради пре подне или у току дана, док су викендом могући и вечерњи тренинзи.

Рад у оваквим групама добар је из неколико разлога, тренинзи су прилагођени потребама групе, радна атмосфера је такође присутна, а тренери или тренери имају довољно времена да се посвете сваком вежбачу понаособ. Напредак у техничко физичком смислу далеко је бржи него када се ради у великим групама.

Тренинг стаје 4000 динара без обзира на број вежбача. (Од два до пет)